Kampanologický průzkum v regionu východních Čech
okresy
Chrudim
Svitavy
Havl. Brod
Rychnov n. Kněž.
Hradec Kr.
Jičín
Trutnov
Náchod
Semily
Pardubice
Ústí n. Orlicí
sousedící území


V následujícím textu předkládám dosavadní výsledky kampanologického průzkumu v regionu východních Čech..
   Výše uvedená oblast je pro účely této práce vymezena takto. Region východní Čechy se nachází na hranicích Čech a Moravy. Východočeský kraj byl ustaven 11. 4. 1960 vyhlášením zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a jako územní jednotka existuje dosud, třebaže nemá vlastní obecné správní orgány ani samosprávu. Krajským sídlem je město Hradec Králové. Vymezuje jej území 11 okresů a zahrnuje části 3 samosprávních území (na SZ Libereckého kraje, Královehradeckého, Pardubického a na J kraje Vysočina). Na severu přímo sousedí s Polskem. 

Zaměřením této práce by měly být mimo zvonů i mechanismy pro odbíjení věžních hodin a cimbály. Ve svém bádání  bych se chtěl také zaměřit na prameny týkající se výroby zvonů v regionu a dohledávání zpráv o těch zvonových památkách, které se na původním místě již nedochovaly. Cílem je vytvořit podrobný katalog zvonových památek s foto i audiodokumentací vypovídající o historii i současném stavu těchto památek v regionu VČ. Také doplnit a navázat na podobné práce badatelů s touto tematikou v jiných regionech ČR - např. Jaroslav Uhlíř, Zvony na Liberecku do roku 2009. Také velmi hezký web plný inspirace i lásky k domovské jihočeské krajině, www.mujkraj.cz.
   Tato stránka by měla posloužit případným zájemcům o historii k hlubšímu poznání kulturního dědictví v našem východočeském regionu. Dále pak například studentům oborů s historickým zaměřením jako jeden z pramenů při sestavování prací popisujících kulturněhistorické poměry v našem kraji. 
Některá data v tomto katalogu jsou se souhlasem webmastera převzata z webu www.zvony.ic.cz. U jiných zde uváděných a převzatých údajů, nákresů, fotografií je vždy v závěru uveden autor poznámky nebo pramen (literatura, internetová stránka, periodika, ...). 


 Zabývat
 se kouzlem zvonů a
 problematikou místní historie
 zvonařství znamená připomenout
 lidem kraje význam zvonů pro sociální paměť
v
jejich
regionu.

Mgr. Libor Vaňáč
historik - archivář


Zdroj: Wikipedia, autor: Ondřej Koníček


Miroslav Vaňáč vanacm@seznam.cz